Afscheid bij Hosanna

Afscheid bij Hosanna

Door: Joop van der Heide

Harlingen – Op de jaarvergadering van CMV Hosanna werd afgelopen maandag 28 september in het muziekgebouw van drie leden afscheid genomen. Secretaris Perry Attema stopte na 12 jaar met zijn werk bij de vereniging. Hans Attema had een overzicht gemaakt van die 12 jaar en prees de secretaris voor zijn inzet en betrokkenheid en vooral het binnen halen van financiën voor de bekostiging van onder andere de nieuwe uniformen. “Een knappe prestatie in deze lastige tijd” sprak Attema. Hij kreeg een gestileerde stalen muzikant (grote trom) samengesteld uit schroeven en bouten. Een welverdiend applaus klonk op wat ook het geval was toen de voorzitter drie Colorguard dames een oorkonde en gouden collier, een pompebledsje met een muziek sleutel er op, uitreikte, allemaal corona proof overigens. Jamie Gonggrijp en Aniek Buikhuizen, respectievelijk 19 en 17 jaar lid namen afscheid omdat ze veel tijd kwijt zijn in hun loopbaan carrière. Beiden gaven ze leiding aan de Colorguard groepen van de muziekvereniging. Die taak wordt voortgezet door Manon Heida, 18 jaar bij de vereniging. Zij kreeg ook een oorkonde en collier. Manon werkt samen met Ilse Dotinga, Stefanie Bes en Yvonne Hoekstra met de Colorguard groepen. In Jan Willem Bellaard  krijgt Hosanna een waardig opvolger voor Perry Attema. Jan Willem werd door de vergadering unaniem in het bestuur benoemd. Ook Hosanna heeft last van de corona crisis. In zijn openingswoord gaf voorzitter Joop van der Heide aan dat de nieuwe uniformen slechts nog maar een enkele keer getoond konden worden. Het laatst op 25 februari bij het optreden in Duitsland. Daarna viel alles stil en werden er ook geen repetities meer gehouden. Dat mocht in augustus pas weer en toen bleek ook dat zeker zeven jeugdleden niet meer terug kwamen bij de groep. Er werd een paar keer met toestemming van de gemeente een repetitie gehouden bij woongroep De Spiker om toch muziek te kunnen maken. Aan de inkomstenkant vielen naast de  vergoedingen voor optredens ook de inkomsten van de verhuur aan derden weg. De vereniging werd door het Tossfonds van het rijk voor die gederfde inkomsten gecompenseerd. Penningmeester Wouter Zijlstra is daar blij mee maar sprak wel zijn zorg uit over de jaarrekening  2020. Inkomsten uit optredens zitten er voorlopig niet in maar wel acties binnen de Grote Club organisatie en Poiesz actie. “Vanwege de aangescherpte maatregelen zal over een poosje blijken hoe we er uit komen”, zei de penningmeester. De einde jaars optredens; Sint Maarten en intocht Sinterklaas gaan zeer waarschijnlijk ook niet door. Ondanks de corona crisis was het toch een positieve vergadering omdat er in de aanwas van jeugd bij de muziekkant, de AMV en Colorguard een mooie groei te zien is.

Op de foto. Voorgrond: links Jamie Gonggrijp en Aniek Buikhuizen. Achter: Manon Heida en Perry Attema. De oorkondes en collier cassettes worden door de dames trots getoond. Dat doet Attema met het muzikale kleinood.

 

No Comments Yet.

Leave a comment