Contacts

Contact

Het adres van het clubgebouw is:

Hermesweg 13 C 8861 VN Harlingen

Gebouwbeheer en verhuur:

Zie Secretaris:

Het bestuur:

Voorzitter:

Y.J.J. van der Heide, Lanen 60, 8861 CE, Harlingen

Tel.: 0517-416916

E-mail: heidetjes@ziggo.nl

Penningmeester:

Wouter Zijlstra, P.J.Troelstrastraat 28, 8862 AR, Harlingen.

Tel. 0517-850930

E-mail: penningmeester.cmvhosanna@live.nl

Secretaris:

Albert Dotinga, Galjoenweg 43, 8862 XX, Harlingen.

06-15870383

E-mail: secretariaat.cmvhosanna@live.nl

Boekingen voor optredens:

Albert Dotinga, Galjoenweg 43, 8862 XX, Harlingen.

Tel.: 06-15870383

E-mail: optredens.cmvhosanna@outlook.com

Webmasters:

Albert, Ilse, Stefanie