Geschiedenis

De geschiedenis van muziekvereniging Hosanna Harlingen

Het begon allemaal in maart 1925 met het volgende berichtje in de Harlinger courant:

‘Nieuw muziekleven.

Gisteravond waren een groot aantal belangstellenden in de Westerkerk alhier om te bespreken de oprichting van een Christelijke Zang- en Muziekvereeniging.
Het resultaat van de gevoerde besprekingen is, dat er een Christelijke Zangvereeniging met aanvankelijk zeventig, en een Christelijke Muziekvereniging met twintig leden zijn tot stand gekomen’

Bovenstaande voltrok zich tijdens de jaarvergadering van de Vereniging der Winterlezingen in de Westerkerk aan de Zuiderhaven.
Initiatiefnemer van de heer D v.d Wal.
De naam van muziekvereniging kreeg de naam Harlingen.
Later, in 1932 veranderde de naam in Hosanna, omdat men toen vond dat dit beter bij een christelijke muziek vereniging paste.
In eerste instantie werd er gestart met 16 leden, maar dat liep al snel op
naar 30.

De eerste repetities werden gehouden in Gebouw Irene in de Lombardstraat.
Echter, moest de vereniging al snel verhuizen naar een andere locatie,
namelijk de toenmalige muziekschool aan de Lanen.
In 1926 volgde het eerste openbare optreden van de fanfare en vond plaats in de Engelse Tuin. Om aan geld te komen werd er een donateursactie georganiseerd.
De actie trok 150 donateurs aan. In 1928 vindt dan het eerste donateursconcert plaats in de Harmonie (Lanen).

In 1930 sluit 'Harlingen' zich aan bij de Oude Bond van Chr. Harmonie- en Fanfarekorpsen in Friesland.
Het jaar daarop doen zij voor het eerst mee aan het eerste officiële Bondsconcours te Sneek.
Met een eerste prijs promoveert de fanfare van het vierde streepje naar de derde afdeling.
In 1935 krijgt Hosanna een vaandel van ….. hout!
Het waren de crisisjaren en er was geen geld voor een echt vaandel.
Tijden de oorlog in 1942 duikt de vereniging onder, omdat het bestuur en de leden niet de
voorgeschreven muziek van de Duitse bezetters willen spelen.

In het geheim blijft een kern doorgaan met de repetities, tot ook dat te gevaarlijk wordt.
Bij de bond blijft de vereniging bestaan als een "slapende vereniging".

In 1945, het einde van de oorlog, wordt de draad weer opgepakt met de negen overgebleven leden. Van de opgeheven Harlinger R.K Muziekvereniging werden instrumenten overgenomen, om weer als start mee te beginnen.Ook krijgt Hosanna nu een echt vaandel wat nog steeds in het gebouw pronkt.Op het muziekconcours in St. Annaparochie promoveert de fanfare van de derde naar de tweede afdeling en het korps telt ondertussen weer 36 leden.
Het gaat in de loop der jaren steeds beter met Hosanna op het gebied van muzikaliteit.
Ze promoveren in 1954 naar de ere afdeling.
In dat zelfde jaar krijgt de fanfare hun eerste uniform.
Het wordt tijd om naar een ander pand te verhuizen en daarom huurt Hosanna de voormalige sigarenfabriek in de Schoolsteeg waar de vereniging zich nog steeds bevindt. (tot 2005)

Er wordt in 1956 een samenwerkingsverband aangegaan met de Tamboer- en pijperskorps van Chr. Gymnastiek-vereniging Dindua.
De drumband, krijgt eindelijk aanzien en een eigen uniform.
In 1960 promoveert de fanfare naar de superieure ere afdeling !!!
Dit is de hoogste muzikale afdeling van Nederland die er in die tijd te halen viel.
Ineens gaat het slechter met de eens zo trotse fanfare.
Er wordt voor het behoud van de vereniging geknokt, maar dit mocht niet meer baten voor de fanfare.
Helaas storte de fantastische fanfare in 1965 in, en verdween.

Toch wordt er in 1969 het gebouw aan de schoolsteeg gekocht door Hosanna, en er worden verschillende voorzieningen aangebracht zodat de vereniging eindelijk haar vaste stek kreeg.
Bij het 45 jaar bestaan van Hosanna is de vereniging een tamboer,-trompetter - en jachthoornkorps.
Daarnaast bestond er een jeugdkorps, die maar liefst 40 leden telde.

Natuurlijk bestaat de drumband ook nog steeds.
In 1975 bestaan alleen de drumband en een brassband, het jeugdkorps werd namelijk omgezet in een brasseband.
Een jaar later worden er bij de drumband twee lira's aangeschaft.
Dhr. Hepkema wordt de nieuwe instructeur van het drum- en lyra korps.

Na veel werk aan de winkel vindt er na 12 jaar weer een donateurconcert plaats.
Dhr. Hepkema neemt het initiatief voor de oprichting van een majorettenkorps en
een jeugddrumband.
De majorettes en de drumband gaan gezamenlijk een show instuderen en komen
daarmee uit op concoursen.
In Rijnsburg wordt in 1983 een eerste prijs behaald!
De drum- en lyrakorps groeit uit naar een malletband.

Met het vertrek van Hepkema valt de B-jeugddrumband uit elkaar.
In 1986 gaat de brassband fuseren met Concordia Sexbierum.
Alle blaasinstrumenten worden verkocht en het doek valt voor het korps.

Er wordt opgehouden met het draaien van shows.
Een grote domper, en een groot verlies bij Hosanna natuurlijk!!!
In 1989 komt er een nieuwe instructeur, Siebren Kerkstra.

Mw. I. v/d Berg wordt de nieuwe majorette instructrice.

Van 1993 t/m. 2000 wordt Myranda van Bekkem onze nieuwe instructrice voor de Majorette groepen.

Met de aanschaf met van een marimba wordt Hosanna nu een ware malletband.
In 1991 volgt het eerste optreden van de heropgerichte B-drumband tijdens de jaarlijkse uitvoering in Trebol.
In 1993 gaat het zo goed met de majorettes, dat er een C-majorette groep wordt opgericht.
In 1995 bestaat Hosanna 70 jaar.
Er wordt een Bondsconcours georganiseerd in de Waddenhal.
En natuurlijk won Hosanna een eerste prijs.
In de loop van de jaren negentig neemt de Heer S Kerkstra afscheid, na een behoorlijk aantal jaren instructeur te zijn geweest.
Meneer Ladenius komt voor hem in de plaats als nieuwe instructeur.
Onder zijn leiding gaat Hosanna als malletband weer een show draaien.
In de tussenliggende jaren wordt er hard gesleuteld en gewerkt aan een goede muzikale, mechanische show.

In 2000 bestaat Hosanna 75 jaar.
Hier zal voor het eerst de show worden opgevoerd.
Er wordt een grote taptoe in Harlingen georganiseerd met vele bekende showbands.
Op deze taptoe wordt ook voor het eerst de Colorguard geshowd.
De dames van de A majorettes zwaaien voortaan tevens én met
hun vlaggen, én met hun batons.

Anno 2010 bestaat Hosanna nog steeds als showband. Daarnaast hebben we diverse onderdelen. Een Jeugdband, AMV en een drietal Color Guards groepen.

Kortom, een veel bewogen vereniging, met een grote geschiedenis !