AMV (Algemene Muzikale Vorming)

AMV betekent Algemene Muzikale Vorming.
Het is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 6 tot ongeveer 9 jaar oud.
Bij AMV wordt er lesgegeven in allerlei vormen van de muziek.
Van beginnend notenschrift, danspasjes leren op K3, blokfluiten tot trommelen.

Er komen allerlei facetten uit de muziek aan de orde, zodat de kinderen
zich breed kunnen oriënteren.
Na de AMV is er de mogelijkheid door te stromen naar de Jeugd Band waar zij meer zullen leren over de instrumenten of naar de Cadet Guards.
De AMV instructie is in handen van René Attema, Karin Hoekstra, Mirjam Reerink - V.d. Plaats en Yvonne Hoekstra.
Begeleider is René Attema.
De AMV heeft les op de donderdagmiddag van 17.15 tot 18.00 uur in het clubgebouw van de muziekvereniging.

Tussentijds instromen is mogelijk. Belangstelling? Kom eens langs bij een AMV-les.