Zonnig carnaval voor Hosanna in Duitsland

Zonnig carnaval voor Hosanna in Duitsland

Een fantastisch optreden! Zo kon de deelname aan de grote carnavalsoptocht afgelopen dinsdag in het Duitse Mönchengladbach worden omschreven. Zonnig, ontzettend veel publiek en een ontspannen sfeer in het centrum van de Kreisfreie stad in de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Met z’n drieën vertrokken ze rond acht uur vanaf het muziekgebouw van Hosanna naar het carnaval: OpMaat uit Berlikum, Euphonia uit Wommels en Hosanna. Tegen twaalven kwamen ze aan bij een sporthal aan de rand van het centrum dat als verzamelplaats voor de talrijke muziekverenigingen diende. Een broodje eten, omkleden en naar het startpunt van de optocht. En dan maar wachten en ondertussen snoep en hebbedingetjes vangen die rijkelijk werden gestrooid vanaf de vele versierde voertuigen. Hosanna en OpMaat hadden vooraf besloten het optreden gezamenlijk als één grote band te doen. Met eenzelfde instructeur en daardoor veel gezamenlijk repertoire was dit prima te doen. Omdat Hosanna als langst deelnemende vereniging aan de optocht meedeed, was ze als laatste muziekvereniging in de optocht ingedeeld. Het voordeel hiervan was dat er onderweg volop geshowd kon worden zonder de stoet op te houden, want dat mag begrijpelijk van de organisatie niet. Het publiek vond het prachtig. Dat er daardoor tot kwart over drie gewacht moest worden vonden met name de jeugdleden absoluut geen ramp. Er werd heel wat snoep verzameld. Lekker in het zonnetje zittend de stoet voorbij zien gaan gaf bovendien een aangenaam lentegevoel. Opvallend was de ontspannen sfeer die er dit jaar rond de optocht hing. De afgelopen jaren waren we gewend geraakt aan opzichtige antiterreureenheden die scherp toezicht hielden. Dit jaar waren er minder in aantal, kwamen ze vriendelijker en wat losser over en had dat wellicht invloed op de totale sfeer, maar misschien is het ondertussen ook gewenning aan hun aanwezigheid of is de dreiging van een aanslag afgenomen. Het leverde de Friese verenigingen in ieder geval een fantastisch optreden op. Rond half elf waren de carnavalsvierders weer bij het muziekgebouw terug. Uitladen, naar huis en snel op bed, want de volgende ochtend wachtte weer gewoon school of werk.

Verslag geschreven door R.Attema

No Comments Yet.

Leave a comment